Solgens centrala övärld

Visa karta

Syftet med reservatet är att bevara den lövträdsdominerade skogen på öarna i Solgens centrala övärld orörd och ostörd. På öarna finns fåglar och växter som är beroende av naturskogsliknande miljöer. Övärlden består av både större och mindre öar och har en total landareal på 45 ha.

Solgen är en del i Emåns vattensystem i Eksjö kommun. Sjön har en areal på 22 kvadratkilometer och ett största djup på 20 meter. Sjöns omgivning består av en mosaik av blandskog, lövskog, hagmarker och åkermark. Trots att sjön är reglerad har den ett högt värde för många djur och växter. Här finns ett rikt fågelliv med många häckande och rastande arter. De lövrika skogarna på sjöns öar och stränder har bland annat gynnat mindre hackspett. Kring Solgen förekommer också den i landet akut utrotningshotade vitryggiga hackspetten. Både fåglar och hackmärken har observerats.
Andra fågelarter som häckar i området är bland annat brun kärrhök, fiskgjuse, häger, lärkfalk, skäggmes, storlom, fisktärna, rödbena, mindre flugsnappare och skogsduva. Sjön har även stor betydelse som rastlokal för änder, skrakar och svanar.
Uttern, som för sin existens är beroende av fiskrika sjöar och vattendrag fria från miljögifter, har här ett av sina starkaste fästen i södra Sverige.

Show more

Närliggande boenden

Vandrarhem och grupplogi

Ädelfors folkhögskola Vandrarhem

Avstånd: 13,6 km
Ädelfors folkhögskola erbjuder 3-stjärnigt hotellboende året runt samt vandrarhemsboende sommartid. Liksom övriga Ädelfors folkhögskola är hotell- och vandrarhemsdelen tillgängliga för funktionsnedsatta personer.
Hotell och pensionat

Ädelfors Folkhögskola Hotell

Avstånd: 13,6 km
Ädelfors folkhögskola erbjuder 3-stjärnigt hotellboende året runt samt vandrarhemsboende sommartid. Liksom övriga Ädelfors folkhögskola är hotell- och vandrarhemsdelen tillgängliga för funktionsnedsatta personer.
Hotell och pensionat

Best Western Vetlanda Stadshotell

Avstånd: 15,2 km
Best Western Vetlanda Stadshotell är ett klassiskt hotell i hjärtat av Vetlanda och Småland. Våra gäster förväntar sig lite mer, det är därför de väljer Best Western Vetlanda Stadshotell.