Åkers Hembygdsgård

Visa karta

Åkers Gamlegård byggdes av nybildade Åkers Hembygdsförening 1932

Gamlegården
Berättelse av Ola Hugosson

Åkers Gamlegård byggdes av nybildade Åkers Hembygdsförening 1932. Bostadsstugan kommer från torpet Kullen under Nässja. Det är en torvtäckt ryggåsstuga från 1600-talet. Dessutom flyttade man hit det gamla sockenmagasinet som tidigare stått vid prästgården samt en smedja som är så typisk för Åkerbygden. Omkring 1900 fanns det över 50 sådana smedjor i Åkers socken som tillverkade häståkdon som såldes på marknader i Småland och Västergötland. Byggnaderna visar på en annorlunda tid då sockenmagasinet behövdes för att ha resurser för fattighjälpen och då smedjorna hjälpte människorna att lyfta sig ur fattigdomen.
Ett loftmagasin flyttades också till hembygdsgården 2008. Det var tidigare förråd på fältskärsbostaden för Mo härads kompani. Fältskärsbostaden var Starrike Östergård.
På hembygdsgårdens mark finns en hel del fornminnen t ex gravar från järnåldern. Platsen kallades förr för ”hednamarken”. Kanske var här förr en plats där man dyrkade gamla gudar. Möjligen har också Åkers första kyrka legat inom detta område. Den revs på 1500-talet.
Stenkorset mitt på gården restes här på tidigt 1800-tal. Tidigare sägs detta haft sin plats andra sidan vägen och norr om fattighuset som byggdes 1838. Här var en grop som kallades ”drängahålan” där de mest oregerliga höll till med kortspel och dryckenskap under högmässotid. Det berättas att dessa en söndag i fyllan bestämde sig för att korset skulle bort. De rev ner det och drog iväg det söderut på en åker där idag skolan ligger. Här fann en bonde och hans dräng korset, när de behövde grundstenar till ett kyrkstall. De slog sönder korset men blev stoppade av någon som bättre förstod sig på fornminnen. En duktig smed fick göra en korsett och montera ihop korset som nu restes på ”hednamarken”. Det som ser ut som runor har aldrig kunnat tolkas. Inskriften minner dock om både hednatid och om att kristendomen kommit till Åker. Mellan korset och järnåldersgravarna ser man den gamla vägen från Kulltorp, Kävsjö och förbi Åkers kyrka och som här delade sig men en sträckning mot Skillingaryd och en annan mot Basseberg

Show more

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Hestraviken

Avstånd: 22,8 km
Mitt i den täta Smålandsskogen, med en underbar utsikt över Algustorpasjön och med Nissan rinnande genom tomten ligger Hestraviken som en idyll med sin vackra trägård, små röda timmerhus och de ståtliga trävillorna från sekelskiftet. Tredje generationen av familjen Hellström hälsar idag välkommen!
Bed & Breakfast

Herrestad Bed & Breakfast och Vandrarhem

Avstånd: 22,2 km
Välkommen till Småland och Herrestad Säteri i en naturskön omgivning 13 km väster om Värnamo och 9 km från High Chaparral. På promenadavstånd ligger Herrestadsjön för ett dopp och fiske. Vistelsen på gården kryddas av det personliga värdskapet.
Vandrarhem och grupplogi

STF Vandrarhem i Store Mosse nationalpark

Avstånd: 11,2 km
Vandrarhem och grupplogi | Store Mosse är en nationalpark som består av den största orörda myrmarken söder om Lappland. Parken är en 15x12 kilometer stor myr med små öar. Här finns mer än 40 km vandringsleder på stigar och spångar. Mitt i Store mosse nationalpark finns två enkla, men exotiska, vandrarhem.