Skedhults friluftsområde

Visa karta

Bara 10 minuter ifrån Eksjö centrum ligger Skedhults friluftsområde som bjuder på ALLT. Ett område med skog, öppna ängar och sjöar.

Skedhults friluftsområde erbjuder många möjligheter till aktiviteter inte minst för barnfamiljer och andra friluftsintresserade. Området ligger väster om Eksjö centrum och sträcker sig mellan Nässjövägen och Breviksvägen och mellan Gyesjön och Norra Vixen. www.eksjo.se/skedhult

Området kring Skedhults gård och dess naturområde är unikt, idag finns bland annat golfbana, ridcenter, skjutbanor, mountainbikebana, fiskesjöar, orienteringskarta, kulturhistoriska byggnader, skog och ängar, restaurang, grillplatser, klubbstugor och ett jaktmuseum. Det ideella föreningslivet ansvarar i huvudsak för dessa anläggningar och verksamheter.

Skedhults naturområde omfattar cirka 700 hektar skogs- och naturmark och ett stort antal byggnader av kulturhistoriskt värde.
De största delarna av området har stora värden för friluftslivet som strövområde och bär- och svampplockningsskog. I vissa partier finns även höga naturvärden, främst knutna till ädellöv, äldre barrskog och betesmark.
De kulturhistoriska värdena utgörs framför allt av bebyggelsen, med flera välbevarade och mycket speciella miljöer.

Skedhults gård har medeltida anor. Gården har ägts av adelssläkter, militära befattningshavare och riksråd. Eksjö stad köpte gården 1968 av Hushållningssällskapet. Sedan 1998 äger Eksjö Golfklubb den forna åkermarken där golfbanan ligger idag.

Smultronställen är många i Skedhultsområdet och är alla värda ett besök.
Borgmästarängen var på 1700-talet Borgmästare Munthes priviligierade marker. Området består till stor del av eklandskap och hålls öppet genom bete.
Fiskaretorpsåsen ligger på en 350 meter lång rullstensås. I det lilla torpet har barnrika familjer bott som har försörjt sig på dagsverken och fiske. Sedan 1998 förvaltar Eksjö Naturskyddsförening torpet och åsen. Man kan nå torpet via en mindre stig från Skedhults gård.
Hyttens kvarn tidigare nämnd Skedhulta kvarn. Idag finns kvarnbyggnaden kvar och kvarndammen är återskapad. Även en öringstrappa är anlagd i den smala kvarnrännan. Hyttens kvarn arrenderas av Eksjö Naturskyddsförening sedan 2002.

Höglandsleden går genom området, från Borgmästarängen, över Ränneslätt och in i Eksjö centrum, ca 10 km. www.eksjo.se/vandringsleder
Vill man äta en bit mat eller ta en kopp kaffe finns möjligheter vid Skedhults Gård. I anslutning till golfbanan ligger Skedhults Golfkrog vilken är öppen för alla www.eksjogolfrestaurang.se

Show more

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Eksjö Stadshotell

Avstånd: 4,8 km
Medlem i SHR med 3 stjärnor. Det finns inte många orter av Eksjös storlek som kan mätas sig ifråga om kulturupplevelser, aktiviteter och sevärdheter. Hotellets läge - mitt i denna idyll - gör vistelsen extra intressant.
Hotell och pensionat

Hotell & Pensionat Paradis

Avstånd: 4,4 km
Hos oss finner du förmånliga priser på mat och boende. Du finner oss 270 meter över havet mellan Nässjö och Eksjö mitt i Småländska höglandet. Det är bara 9 km till Eksjö trästad och 70 km till Astrid Lindgrens värld.
Hotell och pensionat

Hotel Ullinge

Avstånd: 3,2 km
Njut livet - Unna dig Ullinge! Hotell Ullinge ligger vackert beläget vid sjön Södra Wixen, omgivet av ett fantastiskt stycke Småland mitt emellan Eksjö och Nässjö.