Fagereke naturreservat

Adress: Gamla Västerviksvägen, 572 92 Oskarshamn Visa karta

Adress: Gamla Västerviksvägen, 572 92 Oskarshamn

Fagereke naturreservat är ett variationsrikt naturområde i utkanten av Oskarshamns tätort. Det är en fin blandning av lövskog, trädbevuxna hagar och helt öppna gräsmarker.

Stora delar av området karakteriseras av lång historia som betes- och slåttermarker. Även en hel del gammal åkermark ingår.

Området genomkorsas av Gamla Västerviksvägen och ett antal mindre vägar som bl a leder till koloniområdet och en skjutbana. Flera väletablerade stigar genomkorsar reservatet och dessutom finns det flera ridvägar.

Längst i söder finns en stor parkeringsplats och här startar man gärna sin vandring genom området. Terrängen är kraftigt kuperad så det är inte lämpligt för barnvagnar och personer med rörelsehinder. Observera också att man måste ha hunden kopplad.

Den stora mängden äldre grova ädellövträd sätter sin prägel på hela reservatets utseende. I området finns det rikligt med grova ekar som har stora trädkronor. Förutom ek går det att finna äldre träd av ask, lönn, lind, hassel och tall. En stor del av ekbackarna betas i dagsläget av häst vilket har bidragit till att hålla delar av området relativt öppet. En stor del av de sällsynta arter som hittats här är knutna till gamla grova ädellövträd. På flera av de gamla ekarna växer rosa skärelav, skuggorangelav, brun nållav, gulpudrad spiklav och korallticka. Brun trädmyra och spår från läderbagge har också kunnat ses bland ekarna.

Flera av lövträden bär spår efter lövtäkt, främst då lönn och lind. Den största koncentrationen lövtuktade träd ser man strax söder om Fagereke. Det finns också partier med en lundartad karaktär, där det bland annat växer hassel i bukettform och de typiska lundväxterna underviol och svart trolldruva.

Fagereke naturreservat uppvisar tydliga spår av hur landskapet har brukats i äldre tider. Den rika förekomsten av kultur- och fornlämningar vittnar om att människor har funnits på denna plats mycket länge. Fornlämningar från sten-, brons- och järnåldern har registrerats här och de är koncentrerade främst till södra delarna. Exempel på fornlämningar från olika tidsepoker är gravar i form av rösen, runda stensättningar och skeppssättningar. En husgrund efter torpet Pungemålen, stenmurar och en restaurerad milsten utmed den gamla Strandavägen är exempel på lämningar från senare tid.

Show more

Om denna aktivitet

 • Gatuadress
  Gamla Västerviksvägen
 • Postort
  572 92 Oskarshamn

Avstånd

 • Attraktion
  Astrid Lindgrens Värld 56 km
  Glasriket 79 km
 • Arena eller träffpunkt
  Guldfågeln Arena 66 km
  Vida Arena 110 km
 • Flygplats
  Kalmar Öland Airport 67 km
  Småland Airport 110 km
 • Stad
  Kalmar 69 km
  Växjö 108 km

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Hotell Rum Oscar

Avstånd: 1,8 km
Centralt, bekvämt och prisvärt! Vi erbjuder hög komfort och standard till bästa pris. Hotell Rum Oscar finns mitt i centrala Oskarshamn med kommunikationer, shopping och nöjesliv precis utanför entrén.
Hotell och pensionat

Clarion Collection Hotel Post

Avstånd: 1,7 km
Hotel Post är centralt beläget vid Stora Torget i Oskarshamn, bara några minuters promenad från resecentrum och färjeläget. Hotel Post är beläget i två byggnader, som talar om varsin era i Oskarshamns historia.
Hotell och pensionat

Best Western Sjöfartshotellet

Avstånd: 1,5 km
Best Western Sjöfartshotellet har 42 rum. Samtliga rum är rökfria och utrustade med kabel-TV, telefon, hårtork samt trådlöst internet som självklart är gratis för våra gäster.