Skrôle Hie Stuverydsbäcken

Adress: Bruzaholm Visa karta

Adress: Bruzaholm

Naturreservatet är i folkmun känt som "Skrôle Hie". Stora stenblock, gamla nedfallna träd och tät växtlighet gör "skuran" bitvis svårforcerad, men ger en stor naturupplevelse!

Skrôle Hie och är en ca 800 meter lång ravin, som i Småland kallas för skura. I denna forsar bäcken fram mellan branta bergväggar och stora stenblock. Miljön närmast bäcken har hög luftfuktighet och många arter som lever här är beroende av den fuktiga miljön för sin överlevnad. Vattendraget är till stor del opåverkat av människan. Här finns gott om gamla träd, rödlistade mossor, lavar och svampar. Bäckens unika öringstam finns kvar i ett livskraftigt bestånd. Inom området finns också spelplatser för tjäder. I övrigt består området av en löv- och barrblandskog med mycket höga naturvärden.

Terrängen är kuperad, på höjderna växer hällmarkstallskog, medan granen är vanligare i sänkorna. Bergrunden utgörs delvis av diabas och marken är rik på stenblock.

Det finns en mängd mindre stigar främst använda av ortsbefolkningen, men även större iordninggjorda stigar, broar och ramper för att kunna ta sig ner i "Skrôle Hie". Höglandsleden berör reservatet, vilket gör det relativt tillgängligt för allmänheten.

Show more

Om denna aktivitet

Avstånd

 • Attraktion
  Astrid Lindgrens Värld 36 km
  Glasriket 89 km
 • Arena eller träffpunkt
  Elmia 62 km
  Vida Arena 89 km
 • Stad
  Jönköping 66 km
  Växjö 89 km
 • Flygplats
  Jönköping Airport 71 km
  Småland Airport 86 km

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Eksjö Stadshotell

Avstånd: 16,5 km
Medlem i SHR med 3 stjärnor. Det finns inte många orter av Eksjös storlek som kan mätas sig ifråga om kulturupplevelser, aktiviteter och sevärdheter. Hotellets läge - mitt i denna idyll - gör vistelsen extra intressant.
Vandrarhem och grupplogi

Eksjö Vandrarhem

Avstånd: 16,6 km
Du behöver inte hissas upp i flaggstången som Ida för att se och uppleva det genuina Småland. Eksjö erbjuder levande kulturmiljö och är ett av landets bästa exempel på en bevarad trästad och en unik kulturskatt, som dessutom är bebodd och levande.
Hotell och pensionat

Hotel Ullinge

Avstånd: 22,7 km
Njut livet - Unna dig Ullinge! Hotell Ullinge ligger vackert beläget vid sjön Södra Wixen, omgivet av ett fantastiskt stycke Småland mitt emellan Eksjö och Nässjö.