Solgens norra övärld

Visa karta

Solgens norra övärld är ett av tre naturreservat som skyddar stora delar av den storslagna sjön och dess öar. Här finns ett rikt växt- och djurliv. För dig som tycker om friluftsaktiviteter finns det bra möjligheter till fina upplevelser.

Solgens norra övärld omfattar sju större öar samt ett antal mindre kobbar och skär i norra delen av den måttligt näringsrika sjön Solgen, sydväst om Eksjö. Skogsmiljön på öarna utgörs av varierad och sparsamt brukad löv-/ tallskog och strandlövskog med tidvis översvämmade delar. På hällar och höjder finns lågvuxna vindpinade tallar. I skogen finns det gott om död ved, vilket är viktigt för bland annat vedsvampar, fåglar och insekter. Solgen utgör en del av Emåns reglerade vattensystem. Sjön har en total areal på 22 kvadratkilometer och som mest ett djup på cirka 20 meter. Solgens stora yta och lättillgänglighet gör området till ett välbesökt friluftsområde. Under vår, sommar och höst nyttjas sjön till allt från bad, kanoting och småbåtstrafik till fiske och sjöfågeljakt. Under vinterhalvåret ligger isen ofta tjock och attraherar både långväga och lokala skridskoåkare och isfiskare.
På grund av sin storlek och varierade natur så finns det ett rikt växt- och djurliv i naturreservatet. I sjön finns flera arter av sötvattensnäckor och det finns inte mindre än 12 fiskarter representerade, däribland benlöja, gös och siklöja.
Solgen har ett rikt fågelliv med häckande arter som mindre hackspett, mindre flugsnappare och storlom. Solgen används som rastlokal för änder, skrakar och svanar. Havsörn och fiskgjuse ses jaga över vattnet och under sommarkvällar kan du se lärkfalkens jakt efter trollsländor.

Show more

Närliggande boenden

Hotell och pensionat

Hotel Ullinge

Avstånd: 14,9 km
Njut livet - Unna dig Ullinge! Hotell Ullinge ligger vackert beläget vid sjön Södra Wixen, omgivet av ett fantastiskt stycke Småland mitt emellan Eksjö och Nässjö.
Hotell och pensionat

Eksjö Stadshotell

Avstånd: 12,7 km
Medlem i SHR med 3 stjärnor. Det finns inte många orter av Eksjös storlek som kan mätas sig ifråga om kulturupplevelser, aktiviteter och sevärdheter. Hotellets läge - mitt i denna idyll - gör vistelsen extra intressant.
Vandrarhem och grupplogi

Eksjö Vandrarhem

Avstånd: 13 km
Du behöver inte hissas upp i flaggstången som Ida för att se och uppleva det genuina Småland. Eksjö erbjuder levande kulturmiljö och är ett av landets bästa exempel på en bevarad trästad och en unik kulturskatt, som dessutom är bebodd och levande.